1-000-012-2-033

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Artikelnummer: 1-000-012-2-033

Beschreibung

8ECHxxxx.1111A-0
Motorseite: 
Lato Azionamento: 
Kable: 
[4x1,5+(2x0.75)+(2xAWG24)+2x(2xAWG28)]